Impressum

Stopka redakcyjna

Dane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG):
Schweerbau GmbH & Co. KG
Przedsiębiorstwo budowlane
Industriestraße 12
31655 Stadthagen

Kontakt:

Phone: +49 57 21 78 04-0
Fax: +49 0 57 21 78 04-50
e-Mail: stadthagen@schweerbau.de

Spółkę reprezentuje:

Lutz Jelitto
Webdesign: Ellen Lindner + Hans Siersleben: www.schoenundneu.de
Photography: Wolfgang Blöhm

Wpis do rejestru:

Treść rejestru handlowego:
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Stadthagen
Numer w rejestrze: HRA 1140

Numer rejestracji podatkowej VAT zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o VAT:
DE 116 53 83 50

Nie wyrażamy gotowości ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniach arbitrażowych rozstrzyganych przez sądy konsumenckie.

Odpowiedzialny urząd inspekcji przemysłowej w Hildesheim.

Publiczny wykaz metod (wykaz metod dla każdego)
Tutaj można pobrać wykaz jako PDF.

Odpowiedzialność za treść

W myśli § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych jako dostawca usługi ponosimy odpowiedzialność za własne treści publikowane na tych stronach na zasadach określonych w ogólnych przepisach prawa. Zgodnie z § 8 do § wymienionej ustawy nie jesteśmy jednak zobligowani do nadzorowania przesłanych nam lub archiwizowanych informacji obcych ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem.

Niezależnie od powyższego spoczywa na nas obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa. Związaną z powyższym obowiązkiem odpowiedzialność ponosimy jednak dopiero od daty uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu. Wraz z ujawnieniem działań niezgodnych z prawem niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki odsyłające do zewnętrznych stron administrowanych przez osoby trzecie, na których treści nie mamy wpływu. Z powyższych przyczyn nie ponosimy odpowiedzialności za cudze treści. Za treści stron olinkowanych odpowiada określonych usługodawca lub administrator. W chwili
zamieszczenia linków dane strony internetowe zostały zweryfikowane pod kątem możliwych naruszeń prawa. Nie stwierdzono na nich treści niezgodnych z prawem.

Bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa nie jest jednak możliwe prowadzenie stałej kontroli merytorycznej olinkowanych stron. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z prawem niezwłocznie usuniemy tego typu linki.

Prawo autorskie

Publikowane na stronach internetowych treści i dzieła pochodzące od administratora podlegają niemieckim przepisom o prawie autorskim. Powielanie, edytowanie, przetwarzanie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami określonymi przez prawo autorskie wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Zezwala się na pobieranie i kopiowanie treści opublikowanych na stronach tylko dla celów prywatnych, nie do użytku komercyjnego.

Jeśli treści publikowane na stronie nie pochodzą od administratora należy przestrzegać praw autorskich przysługujących innym podmiotom. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich oznaczane są jako obce. Jeśli mimo to stwierdziliby Państwo naruszenie praw autorskich prosimy o stosowną informację. W przypadku ujawnienia takich naruszeń niezwłocznie usuniemy niewłaściwe treści.

Źródło: www.e-recht24.de