Impressum

Dane zgodne z § 5 TMG:

Schweerbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 12
31655 Stadthagen

Reprezentowaną przez:

Lutz Jelitto

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 57 21 78 04-0
Telefax: +49 (0) 57 21 78 04-50
mail: stadthagen@schweerbau.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Stadthagen
Numer wpisu do rejestru: HRA 1140

Podatek od towarów i usług (VAT):

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 a ustawy o podatku VAT: DE 116 53 83 50

Rozstrzyganie sporu

Komisja Europejska oddaje do dyspozycji platformę w celu rozstrzygania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres mailowy znajdą Państwo na górze w impressum.

Nie jesteśmy gotowi lub zobowiązani do brania udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ustęp 1 TMG za własne treści, znajdujące się na tych stronach zgodnie z ogólnymi prawami. Wg §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak jako dostawca usług zobowiązani do kontrolowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub do badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem.
Zobowiązania dot. usuwania lub blokowania wykorzystania informacji wg ogólnych praw pozostają nienaruszone. Branie odpowiedzialności za to jest jednak możliwe dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. Po staniu się wiadomym odpowiednich naruszeń prawa te treści będą natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treści których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za te obce treści. Za treści wstawionych linków stron jest odpowiedzialny cały czas usługodawca lub administrator stron. Wstawione linki strony zostały w momencie wstawienia linku sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. Treści niezgodne z prawem nie były rozpoznawalne w momencie wstawienia linku.
Nie można zażądać ciągłej kontroli treści stron wstawionych linków bez kontroli poszlak dot. naruszenia prawa. Po staniu się wiadomym naruszeń prawa linki tego rodzaju zostaną natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Przygotowane przez administratora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przeredagowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie wszelkiego rodzaju poza obręb prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody każdego autora lub przygotowującego. Zapisywanie i sporządzanie kopii tej strony jest dozwolone tylko w przypadku jej prywatnego, niekomercyjnego wykorzystania.
O ile treści były przygotowane na tej stronie nie przez administratora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Szczególnie jako takie zostają oznaczone treści osób trzecich. Jeśli pomimo to zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. Po staniu się wiadomym naruszeń prawa treści tego rodzaju zostaną natychmiast usunięte.

Źródło: www.e-recht24.de

Webdesign: Ellen Lindner + Hans Siersleben: www.schoenundneu.de
Photography: Wolfgang Blöhm