Frezarki do szyn o wysokiej wydajności HSM

HSM – nowa generacja frezarek

HSM został zaprojektowany jako frezarka do szyn o wysokiej wydajności na prewencyjną obróbkę dużego metrażu (> 2000 m) na godzinę. Rzeczywisty popyt koncentruje się jednak na wysokim i bardzo wysokim stopniu zdzierania materiału, bardzo dużej powierzchni skrawania na godzinę. Również tu HSM ma w porównaniu do tradycyjnych frezarek przynajmniej podwójnie wysoką wydajność.

Agregat HSM

W sprawdzonej współpracy z naszymi długotrwałymi partnerami, spółkami Mevert Maschinenbau GmbH, Lauenhagen (technika pracy) oraz Gleisbaumechanik Brandenburg / H., Kirchmöser (technika pojazdów) powstała frezarka nowej generacji – HSM (Highspeed milling machine). Maszyna ta dopuszczona została przez Federalny Urząd ds. Kolei, a w kwietniu 2016 r. otrzymała zezwolenie DB Netz AG.

 

schweerbau GmbH - HSM 2018
HSM – nowa generacja frezarek
Agregat HSM

Opis maszyny

Frezarka HSM jest maszyną składającą się z trzech samobieżnych pojazdów w konstrukcji regularnej. Frezowanie możliwe jest na różnych sieciach tras kolei normalnotorowych. Maszynę uzupełniają dopuszczone przez DB podzespoły pomiarowe (profilu podłużnego i poprzecznego) oraz kontrolne (pomiar metodą prądów wirowych).

Przebieg pracy

Frezowanie odbywa się współbieżnie. Wióry odsysane są przy narzędziu. Moduły frezearskie gwarantują szczególnie płaską ingerencję narzędzi frezerskich w szynę zmniejszając tym samym błąd resztkowy w porównaniu z normalnymi frezarkami. Profil poprzeczny i podłużny główki szyny utworzony zostaje zgodnie z EN 13231-3:2012. Niezależnie od napędu mechanicznego, dzięki dużej średnicy modułu frezearskiego oraz sposobu ustawienia płytek frezujących osiągane są prędkości pracy przekraczające 2000 m/h. Proces frezowania przebiega beziskrowo i bezpyłowo. Narzędzia ustawione są niezależnie od profilu. Wymiana narzędzi frezerskich odbywa się blokami we wnętrzu maszyny.

Obszary zastosowań oraz parametry

Frezarka HSM może być stosowana zarówno do początkowej, naprawczej, regeneracyjnej, jak też do prewencyjnej obróbki szyn. Ostatni z wymienionych obszarów zastosowań stanowi nowość w dziedzinie mobilnej obróbki szyn. Realizowane mogą być zarówno wysoka prędkość pracy jak też niewielka ilość zbieranego materiału wynosząca jedynie 0,2 – 0,3 mm na moduł frezearski. Pozwala to na unikanie uszkodzeń szyn typu RCF, takich jak Head Check oraz Squat, już w ich stadiach początkowych. Wynik obróbki prowadzi dzięki utworzonym przez frezarkę HSM rowkom podłużnym do redukcji hałasu. Obecnie osiągane są wydajności 700 m/h w przypadku, gdy zbieranych jest z powierzchni jezdnej 5,0 mm materiału, oraz 2 550 m/h gdy zbieranych jest 0,4 do 0,6 mm materiału. Pierwszy z tych wyników odnosi się do zadań w zakresie naprawczym i regeneracyjnym , drugi do zakresu prewencyjnego i początkowego.

Pobierz jako PDF (1 MB)