Kontrola szczelności kanałów

Zarówno do kanalizacji jak i nowego budownictwa prowadzimy zgodne z normą kontrole szczelności przy kanale głównym, przyłączu i szybie. Szczelność poświadczana jest protokołem.

 Przykład kontroli druku zgodnie z DIN EN 1610
DN 100 do 1000
 Kontrola ustawienia
 Kontrola szachtu

  schweerbau GmbH - DWA Logo