Czyszczenie podłoża

Maszyna do czyszczenia podłoża RM 900

Maszyna do czyszczenia podłoża RM 900 z firmy Plasser & Theurer zalicza się do najbardziej wydajnych. 1.200 tonu żwiru (i więcej) na godzinę może zostać odebrana z torów, oczyszczona a oczyszczona część odprowadzona znowu na tory. Dzięki temu może być oczyszczone 300 m torów na godzinę.

Maszyna do czyszczenia podłoża RM 900
Maszyna do czyszczenia podłoża RM 900