Ochronie danych osobowych

Dziękujemy za Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej. Cieszymy się, że odwiedzają Państwo nasze strony. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, stąd też w tym miejscu chcielibyśmy przedstawić Państwu informacje na temat ochrony danych w naszym przedsiębiorstwie.

W ramach korzystania z naszych stron internetowych gromadzone są dane osobowe. Dane te są wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w ramach prawnych postanowień Republiki Federalnej Niemiec. Rodzaj, zakres, cel i sposób wykorzystania danych osobowych zostały opisane poniżej.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Podczas wizyty na naszej stronie Państwa przeglądarka internetowa z przyczyn technicznych automatycznie generuje dane, które są przesyłane na nasz serwer.
Mowa tu o tzw. plikach dziennika, zawierających m.in. datę i godzinę dostępu, a także URL odnośnej strony internetowej, wczytywane dane, ilość wysłanych danych, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, jak i Państwa adres IP. Dane te są rejestrowane czasowo i usuwane po 24 godzinach. Te ramy czasowe wymagane są z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu identyfikacji ataków DOS).

W razie konieczności, na podstawie pseudonimów ustala się profile użytkowników. Również w takim przypadku nie następuje powiązanie ukrywających się pod pseudonimem osób fizycznych ze zgormadzonymi danymi dotyczącymi korzystania ze strony. Powiązanie z Państwa IP nie jest możliwe. Nie ma możliwości identyfikacji użytkownika naszej strony internetowej na podstawie kombinacji danych zgromadzonych do celów statystycznych i wyżej wymienionych danych o użytkowaniu. Profili użytkowania nie wolno i nie są one przez nas łączone z danymi osoby posługującej się pseudonimem.

Pobrane z plików dziennika i anonimizowane dane są gromadzone i analizowane wyłącznie do celów statystycznych.

2. Pliki cookie

Ta strona korzysta z tzw. plików cookie w celu gromadzenia i zapisywania danych o użytkowaniu. Mowa tu o niewielkich plikach tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i wykorzystywanych do przechowywania informacji statystycznych jak system operacyjny, przeglądarka internetowa, adres IP, wcześniej wywołana strona internetowa (URL strony źródłowej) i godzina. Gromadzenie i zapisywanie obywa się wyłącznie w formie zanonimizowanej lub pseudozanonimizowanej, które nie umożliwiają Państwa identyfikacji jako osoby fizycznej. Jeśli nie zgadzają się Państwo na używanie plików cookie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie na swoim komputerze, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Ustawienia te mogą jednak ograniczyć zakres korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie można usunąć z poziomu przeglądarki. W tym celu wymagane jest dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. W celu usunięcia danych z przeglądarki należy dokonać odpowiednich ustawień.

3. Prawo do informacji i odwołania 

Zgodnie z prawnymi postanowieniami, wynikającymi z prawa o ochronie danych, jako użytkownik naszej strony internetowej mają Państwo prawo do zażądania informacji dotyczących danych o użytkowaniu wzgl. statusie zgromadzonych na temat Państwa osoby lub pseudonimu. W każdej chwili i bez podawania powodu otrzymają Państwo darmową informacje o zapisanych u nas danych. W każdym momencie mogą Państwo zablokować zgromadzone u nas dane, dokonać ich korekty lub je usunąć, a także sprzeciwić się zanonimizowanemu lub pseudozanonimizowanemu gromadzeniu i zapisywaniu danych dokonywanym w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Oprócz tego w każdej chwili i bez podawania powodu mogą Państwo wycofać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych. W tym celu prosimy zwrócić się na poniższy adres e-mail.

4. Organ odpowiedzialny za ochronę danych osobowych

Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie GmbH & Co. KG jest:
Pan Michael Hahn
Industriestraße 12
31655 Stadthagen
DSB@schweerbau.de

5. Pozostałe informacje

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek kwestii dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie pytań, na które nie udało się Państwu znaleźć odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o danych osobowych, lub jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jednego z punktów, w dowolnym momencie mogą się Państwo skontaktować z właściwym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych.