HSM-Metro – Obrabiarki do szyn niewytwarzające iskier i pyłu do pracy w metrze i kolejkach podziemnych

HSM-Metro to specjalna obrabiarka szynowa zaprojektowana i zbudowana na potrzeby prac wykonywanych w metrze. Została ona opracowana w oparciu o sprawdzone rozwiązania i z uwzględnieniem specjalnych wymagań, jakie pojawiają się przy budowie metra.

Opis maszyny

HSM-Metro składa się z frezarki z 2 agregatami frezarskimi, kombinacji modułu frezująco-szlifierskiego oraz dwóch lokomotyw o standardowej konstrukcji. W przypadku frezarki zastosowano pojazd D-HOB 2500 oraz moduły frezarskie HSM. Kombinacja modułu frezująco-szlifierskiego to bardzo kompaktowe rozwiązanie pozwalające z jednej strony na przechowywanie wiórów w trakcie zmiany, z drugiej zaś strony na obróbkę frezowanych elementów bez wytwarzania iskier i pyłu. Pomimo, że na potrzeby jazd manewrowych i roboczych wystarczyłaby jedna lokomotywa, zaplanowano drugą, która znacznie zwiększa komfort prac torowych. W ten sposób urządzenie spełnia wymagania, jakie pojawiają się w trakcie robót w metrze. Obydwa pojazdy robocze i lokomotywy są ze sobą połączone sprzęgami krótkimi. Skrajnia taboru, obciążenie zestawów kołowych oraz moc robocza zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkowanie maszyny w różnych sieciach metra. Maszyny są sterowane przy pomocy lokomotywy. Całości dopełniają urządzenia pomiarowe (profilu podłużnego i poprzecznego) oraz badawcze (badanie prądu wirowego).

Zasada pracy

Frezowanie jest sterowane komputerowo i przebiega synchronicznie. Rozmieszczenie płytek wieloostrzowych przestawnych zależy od frezowanego przekroju poprzecznego główki szyny. Wióry są odsysane przy narzędziu i odprowadzane przez przewody ssawne do kontenera na wióry. Ze względu na sporą średnicę agregatów frezujących gwarantują one niewielki kąt natarcia płytek tnących na szynę. Narzędzia są rozmieszczone z zachowaniem odpowiedniego prześwitu. Obróbka wtórna jest przeprowadzana przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Ślady pozostające po narzędziu po frezowaniu, prostopadłe do kierunku przebiegu szyn są usuwane na całej szerokości główki szyny. Profil główny jest wyznaczany przez stałą bazę szlifierską o długości 2 metrów. Oszlifowana szyna charakteryzuje się niewielkimi rowkami przebiegającymi w kierunku jazdy. Zarówno przy frezowaniu, jak i szlifowaniu nie powstają iskry ani pył. Profil poprzeczny i wzdłużny główki szyny są wykonywane zgodnie z wymaganiami normy EN 13231-3:2012. Frezarka umożliwia wykonanie bardzo precyzyjnego profilu poprzecznego, zaś szlifierka oscylacyjna zapewnia najwyższej jakości profil wzdłużny.

Zastosowanie i możliwości

Obrabiarka HSM-Metro może być stosowana zarówno do prac serwisowych, jak również do zapobiegawczych prac torowych. Jej naczelnym zadaniem jest eliminacja wad zmęczeniowych wynikających z ruchu pojazdów szynowych, jak pęknięć – rys typu head checks czy squats, zarówno głębokich, jak występujących tylko na powierzchni. Przy pomocy HSM-Metro można eliminować pojawiające się regularnie wady profilu wzdłużnego (np. faliste zużycie główki szyny i korugacje) oraz poprzecznego główki szyny (np. starcia i zadziory na szynach).
HSM-Metro umożliwia również wykonywanie poprawek nowych szyn, usuwanie uszkodzeń powierzchni szyn oraz obróbkę powierzchni dla jazdy w celu obniżenia poziomu hałasu.
HSM-Metro jest przeznaczone do zastosowania w tunelach, na mostach (również z odsłoniętą powierzchnią toczną) oraz na torach z trzecią szyną. Maszyna osiąga prędkość roboczą rzędu 1.200 m/h.

Schweerbau GmbH - Wagon z modułem szlifowania oscylacyjnego
Wagon z modułem szlifowania oscylacyjnego